Portfolio > Around the World

Boston 2
Boston 2
Monotype
11" x 9"
2022